تجاري سازي تحقيق ، چالشها و راهكارها

تجاری سازی تحقیق ، چالشها و راهکارها چیست؟

تجاری سازی تحقیق ، چالشها و راهکارها

تجاری سازی تحقیق ، چالشها و راهکارها

امروزه مقوله ” تجاری سازی نتایج تحقیق ” با توجه به کمبود منابع و افزایش رقابت در بازار ، مورد توجه زیادی قرار گرفته است و دانشگاه ها ، از طریق تحقیقات کاربردی و بنیادی ، مرزهای دانش را در تمام زمینه ها توسعه داده و راه حل های منسجمی برای چالش هایی که بصورت مالی دامنگیر بشر است ، ارائه می نمایند . بط.ر قطع انجام نوآوری های فردا فقط در سایه نظم بخشیدن و ایجاد ساختار برای تحقیقات در دانشگاه و دیگر سازمان های تحقیقاتی و تعهد نسبت به این امر ، میسر است.

در سالهای اخیر ، از دیدگاه اقتصادی دانش در بعد جهانی ، نقش سنتی دانشگاه به عنوان تولید کننده و اشاعه دهنده دانش ، مورد تجدید نظر قرار گرفته است و این دیدگاه تقویت شده که دانشگاه ها برای تبدیل دانش خودبه عوامل ارتقا دهنده رشد اقتصادی ، توان و مسئولیت بیشتری دارند. از طرف دیگر با کاهش حمایت مالی دولت ها از تحقیق ، به تدریج محققان به سمت پشتیبانی بخش صنعت و تجاری سازی ایده هایشان گرایش پیدا کرده اند. این کار به شیوه های گوناگونی نظیر : تحقیق قراردادی ، فروش مالکیت های فکری و ایجاد سازمان های زایشی انجام می گیرد .

عدم حمایت کافی دولت ، تدریجاً ماهیت تحقیق دانشگاهی را از حالت مستقل و ومبتنی بر مفاهیم تئوریک ، به سمت تلاشهای هم سو با تجاری سازی ، سوق داده است.  رشد سریع اقتصاد مبتنی بر دانش ، بر اهمیت ارتقای تحقیقات دانشگاهی و اطمینان از انتقال دانش از دانشگاه ها به جامعه و بخش تجارت ، تاکید زیادی دارد. این تاکید از راههای زیادی صورت می گیرد نظیر :

جایگزینی نیروی کار سنتی با نیروی کار تحصیل کرده ، کمک به نشر آثار علمی ، انجام تحقیقات مشترک با بخش صنعت ، برگزاری همایشهای علمی – تحقیقاتی ، ارائه خدمات مشاوره ای به بخش خصوصی و تجاری سازی تحقیق دانشگاهی. با توجه به اهمیت روز افزون عامل آخر یعنی تجاری سازی تحقیق ، به بررسی بیشتر آن می پردازیم.

تجاری سازی تحقیق و اهمیت آن

تجاری سازی تحقیق فآیندی است که از تمام پتانسل های ممکن استفاده می کند تا کسانی

که در نوآوری تکنولوژیکی سرمایه گذاری می کنند ، بتوانند فواید ایجاد شده توسط

نوآوری شان را کسب کنند. این شیوه پرداخت های مصرف کنندگان – بخش صنعت –

می تواند منابع مالی را برای انجام تحقیقات پایدار ، توسعه و انتقال تکنولوژی فراهم آورد.

به این دلیل تجاری‌سازی تحقیق ، قسمتی‌از نوآوری مبتنی‌بر منابع مالی پایدار (SFI ) است.

انگیزه محققان از تجاری سازی تحقیق ، کسب پول ، شهرت و نیز جذابیت آن است.

 

امروزه در مورد اینکه ، تجاری سازی ایده ها و درگیر کردن محققان در ایجاد و توسعه محصولات مفید فواید بسیاری در بر دارد ، شکی باقی نمانده است . به عنوان مثال می توان تصور کرد که در غیاب فعالیتهای تجاری سازی داروهای مهم ، چه تأثیری بر زندگی انسان گذاسته می شود.

در حال حاضر بسیاری از موسسات تحقیق و توسعه ، از طریق خدمات مشاوره ای و انجام پروژه های تحقیقاتی بصورت همکاری ، به تجاری سازی تکنولوژی شان حالت رسمی داده اند. به چند علت تجاری سازی تکنولوژی ، ایده مفیدی است که به رفاه عمومی کمک می کند:

  • نیاز به بازگشت مقداری از پولی که صرف انجام تحقیق در بخش عمومی می شود.
  • رقابت روز افزون در بازار جهانی ؛ چند عامل در این زمینه تاثیر گذار هستند که از جمله ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:                              

کوتاه ترشدن سیکل زندگی تولیدات و فرآیندها که به تبع آن نیاز به طراحی سریع محصولات شدیداً احساس می شود .

بدون برچسب

مطالب مرتبط

شرکتهای فناوری خارجی به ایران می آیند
چالش 30 روز برای تغییر
زیست بوم شریف
تحقق اقتصاد دانش بنیان
استارتاپ
ویژگی یک کارآفرین موفق
بالا