تحقق اقتصاد دانش بنیان

تحقق اقتصاد دانش بنیان با مصرف دانش بنیان و مطالبه گری عمومی

تحقق اقتصاد دانش بنیان

پرویز کرمی، دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درک آحاد جامعه در مورد اهمیت و ضرورت ورود دانش و فناوری به عرصه زندگی روزمره و مصرف دانش بنیان و ارتقای ذائقه مصرفی جامعه در کالا و خدمات دانش بنیان را ضرورتی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان دانست و افزود: «هرگاه به مشکلی برخورده ایم از یک محصول یا خدمت خارجی کمک گرفته ایم یا نازلترین و آسان ترین راه را برگزیدیم و میدان نقش آفرینی را از شرکت دانش بنیان ایرانی سلب کرده ایم. بنابراین جامعه باید به این درک برسد که حل مشکلات خرد و کلان جامعه مستلزم حضور و بهره گیری از دانش و فناوری و نوآوری شرکتهای دانش بنیان و فناور است.»

کرمی با اشاره به اهمیت وجود دولت و حاکمیت مقتدر در  فرهنگ سازی و مصرف دانش بنیان گفت: « همیشه مردم نقش دولت را در تعریف دولت خدمتگزار میجویند و این لباس را به دولت می پوشانند، اما باید به سمتی برویم که مردم دولت و حاکمیت مقتدر را طلب کنند. به طور مثال دولت خدمت گزار در موضوع ترافیک اینطور ورود می کند که عدهای محدود به منطقه طرح ترافیک وارد شوند یا حداکثر طرح دم دستی زوج و فرد مطرح می شود و بعضی افراد هم با دست کاری پلاک خودرو به محدوده طرح وارد می شوند؛ اما در دولت و حاکمیت مقتدر که دانش بنیان است، از علم و فناوری بهره گیری میشود و راه های نو و خلاقیت در مصرف ساخت و ایده های دانش پایه طراحی می شوند مانند موتور برقی، هیبرید و تسهیل خدمات عمومی با بهره گیری از آیتی و… »

او با بیان اینکه مردم باید از دولت بهترین ها را مطالبه کنند، افزود: «البته خودشان هم نباید راضی به مصرف نازلترین ها شوند و اینجا نقش دولت و حاکمیت مقتدر با حمایت مردمی نمود پیدا میکند. مطالبه جمعی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان از دولت و حاکمیت صورت نگرفته است و این مطالبه میبایست از سوی مردم و جامعه شکل گیرد. برای ایجاد این مطالبه باید نسبت به درک ضرورت و جایگاه ویژه اقتصاد دانش بنیان فرهنگ سازی و ترویج انجام شود و اقتصاد دانش بنیان باید از حمایت و پشتیبانی جامعه برخوردار شود. در این زمینه باید روی ذائقه مردم کار کرد.»


شرکت های دانش بنیان
ستون های مستحکم اقتصاد مقاومتی

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، شرکت های دانش بنیان را ستون های مستحکم اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: «اکنون بخش قابل توجهی از دستگاه ها از جمله معاونت علمی و فناوری عزم خود را جزم کرده اند تا برای کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور حمایت از این شرکتها را در دستور کار خود قرار دهند.»

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت هماهنگی تمامی قوا، دستگاه ها و نهادها در رفع موانع تولید و کسب وکار دانش بنیان و ایجاد پنجره واحد در رسیدگی به امور شرکت های دانش بنیان در نهادهای زیرمجموعه آنها افزود: «برای تحقق این مهم، می بایست تمامی دستگاه های قوای مقننه، قضایی و اجرایی به این سمت بروند که معضلات و موانع این حوزه نوظهور را شناسایی کنند و برای رفع و تعدیل آن گام بردارند.»

ضرورت نقش آفرینی تمامی بازیگران میدان اقتصاد دانش بنیان

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان، مرکز ثقل توسعه اقتصاد دانش بنیان را نیروی انسانی متخصص، خلاق و کارآزموده دانست و بیان کرد: «برای اینکه اقتصاد دانش بنیان شکل بگیرد، علاوه بر نقش آفرینی بازیگران اصلی مانند دانشگاه ها، مراکز نوآوری، شتابدهنده ها، پارک ها و استارت آپ ها، شرکتهای دانش بنیان و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر که شکل امروزی بانک ها و بازار سرمایه در این زیست بوم به شمار میروند، لازم است مردم نیز  و مطالبه گری داشته باشند، چراکه اقتصاد دانش بنیان در کنار جامعه و مصرف دانش بنیان از طریق ایجاد بازار مناسب و تحریک تقاضا برای خدمات و محصولات دانش بنیان شکل می گیرد.»

کرمی با بیان اینکه مصرف دانش بنیان با نقش آفرینی دانشگاه ها و رسانه ها ممکن میشود، افزود: «تحقق مصرف دانش بنیان نیازمند دانشگاه هایی است که صرفا مدرک تولید نمی کنند و به انتهای چرخه علم و فناوری و تجاری سازی ایده، یعنی تولید دانش بنیان توجه دارند و باید دانشجو را به نقطه ای برسانند که به کارآفرینی از طریق راهاندازی یک کسب و کار، استارت آپ یا شرکت دانش بنیان یا حضور در مرکز پژوهشی و دانشگاهی باشد. »

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری توسعه زیست بوم کارآفرینی را مستلزم نقش آفرینی تمامی بازیگران این عرصه دانست و گفت: « با قرار گرفتن حلقه های مختلف این زیست بوم و تکامل چرخه، اقتصاد دانش بنیان شکل میگیرد.»

او با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه های کشور بر مبنای زیست بوم کارآفرینی و نوآوری افزود: «دانشگاه ها باید حرکت در مسیر ایجاد ارزش افزوده و کسب بخشی از درآمد خود را از محل فروش فناوری و محصولات یا خدمات شرکت های فناور دانشحویان و اساتید دانشگاه آغاز کنند و برای تامین درآمدها صرفا به بودجه های دولتی اکتفا نکنند.»

بدون برچسب

مطالب مرتبط

شرکتهای فناوری خارجی به ایران می آیند
چالش 30 روز برای تغییر
زیست بوم شریف
استارتاپ
ویژگی یک کارآفرین موفق
سرمایه گذاری خطرپذیر

دیدگاهی بنویسید

*

code

بالا