توسعه تكنولوژي و نوآوري

توسعه تکنولوژی و نوآوری در کشور، توسط چه سازمانی انجام می شود؟

توسعه تکنولوژی و نوآوری

۱- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – معاونت توسعه فناوری و صنایع پیشرفته

۱-۱- معرفی

با شروع برنامه سوم توسعه کشور و از سال ۱۳۸۷، مأموریت سازمان گسترش ضمن ادامه پیگیری وظایف اساس نام ه­ای محوله در توسعه و نوسازی صنایع کشور، به سوی فناوری ‏های پیشرفته    (High-tech) مانند الکترونیک و میکروالکترونیک و شاخص های مرتبط با آن، بیوتکنولوژی، مواد جدید و فناوری اطلاعات و ارتباطات معطوف شد. در این راستا، ساختار توسعه تکنولوژی و نوآوری شکل گرفت و نسبت به طراحی و تدوین آئین ­نامه‏­ ها، رویه‏­ ها و دستورالعمل‌های دریافت، بررسی و انتخاب و تصویب پروژه ­های تحقیقاتی و پژوهشی و کارآفرینی اقدام نمود.

ضرورت وجود رویکرد تجاری در توسعه فناوری، موجب شد تا سازمان گسترش که تا سال ۱۳۸۱ با حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی، بسترسازی برای توسعه فناوری را دنبال می‌کرد، به‌ سمت تهیه و تدوین برنامه توسعه صنایع مبتنی بر فناوری­ های پیشرفته که سهم آنها در تولیدات صنعتی جهان با نرخ بالایی در حال افزایش است، حرکت کند. در این رویکرد، ‌طرح ‏های پژوهشی کاربردی مورد توجه قرار گرفت که منجر به سرمایه‏ گذاری صنعتی، خصوصاً با مشارکت بخش خصوصی شد.

جهت نیل به اهداف این رویکرد و راهبری توسعه صنایع نوین در کشور، در سال ۱۳۸۱ مجموعه کامل برنامه راهبردی ۵ ساله سازمان گسترش در توسعه صنایع مبتنی بر فناوری­ های پیشرفته تهیه گردید و اهم فعالیت‌های سازمان در توسعه صنایع پیشرفته حول موارد زیر قرار داده شد:

  • شناسایی روندهای صنعتی و تکنولوژیکی و انتخاب زمینه ‏­های مناسب سرمایه‏­ گذاری در صنایع پیشرفته
  • ایجاد و توسعه طرح‌ها و تدوین دانش فنی قابل سرمایه ‏گذاری
  • تأمین و مدیریت منابع سرمایه ­‏ای در صنایع پیشرفته
  • سرمایه‌­گذاری برای ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و انتقال دانش فنی

 

توسعه حوزه ‏های صنعتی جدید با تولید محصول و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی معنی‏ دار می‌باشد؛ لذا برای اجرای فرآیند کامل ایده تا تولید به‌ صورت مراحل متعامل، برنامه ­ریزی یکپارچه‌ای صورت گرفت. توسعه بسترهای تولید و انتقال دانش فنی، ایجاد بازار فناوری و آماده ­سازی طرح‌هایی که در هر یک از شاخص­های صنایع نوین بر اساس نیاز بازار، قابلیت سرمایه­ گذاری را داشته ‏باشند، برای ایجاد طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری الزام‌آور تشخیص داده شد. بدین منظور، برنامه ­هایی که خروجی آنها، مجموع ه‏­ای از طرح‌ها و دانش فنی است، در قالب طرح توجیهی فنی اقتصادی وارد فرآیند سرمایه ­‏گذاری برای تولید محصول و در نهایت ایجاد صنایع پیشرفته شد. با اجرای این برنامه­ ها تلاش شد تا تقاضای بازار فناوری، دانش فنی و طرح‌های قابل سرمایه­ گذاری افزایش یابد.

بدون برچسب

مطالب مرتبط

شرکت مهر زرین روانسر
صادركنندگان كالاهاي غير نفتي
رشد و توسعه اقتصادی
تجاری سازی شرکت های دانش بنیان
 تولید نیمه صنعتی
 فناوري ­هاي نو 
بالا