حمايت از اختراعات و مخترعان

حمایت از اختراعات و مخترعان توسط چه سازمانی انجام می شود؟

حمایت از اختراعات و مخترعان

بنیاد ملی نخبگان

۱- معرفی

بمنظور حمایت از اختراعات و مخترعان برای تکمیل و تداوم پژوهش­ ها و تجاری ­سازی دستاوردهایشان و نیز کمک به ایجاد زمینه­ های مناسب برای شکوفاسازی و توسعه اقتصادی دانش­ بنیان کشور، اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان به مخترعان و نوآوران برگزیده کشور تقدیم می­ شود. 

لازمه این امر، بررسی صحت مبانی علمی، قابلیت کاربردی شدن وتجاری‌سازی و ارزیابی میزان نوآوری اختراعات ثبت شده در کشور است. لذا طرح حمایت از مخترعان برگزیده دارای اختراعات ثبت شده پنج سال اخیر در بنیاد ملی نخبگان به اجرا درآمد.

۲- خدمات

۲-۱- سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای:

الف. پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان کشور

ب. شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان بمنظور ارتقاء تولید علم در کشور

ج. کشف، جذب و پرورش استعدادها و حمایت از شخصیت‌های جامع الشرایط علمی

د. حمایت از نخبگان برای انجام فعالیت­های تحقیقاتی و کارآفرینی

۲-۲- ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعالیت­های مربوط به آنان در جهت اجرای سیاست­ ها و برنامه‌های مصوب                                                                                           

۲-۳- کمک به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان به تحقیقات جهانی و انتقال فناوریهای جدید به کشور در راستای تحقق اهداف توسعه علمی و متوازن کشور

۲-۴- کمک به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای حضور نخبگان در همایش‌های علمی در داخل و خارج کشور

۲-۵- تشکیل شبکه جهانی ویژه نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور

حمایت از اختراعات و مخترعان

۳- اهداف

برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و بکارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه بر اساس سند چشم­انداز کشور درافق ۱۴۰۴

 

۴- الزامات و قوانین

تعریف نخبه:

نخبه، به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثرگذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد. احراز نخبگی افراد براساس آیین­نامه پیشنهادی هیئت امناء و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

 

۵- فرایندهای مربوط به دریافت تسهیلات

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده در راستای حمایت از مخترعان به منظور تائید علمی و ارزیابی امکان به تولید رساندن و تجاری‌سازی اختراع آنان، سامانه اینترنتی مربوط به ورود اطلاعات مخترعان، اختراع و مشخصات فرد مجاز به عنوان توصیه‌کننده، برای استفاده مخترعان راه‌اندازی شده است. مخترعانی که اختراع آنها طی پنج  سال اخیر‌ به ثبت رسیده است،‌ می توانند به این سامانه به آدرس www.inexam.ir مراجعه و اختراع خود را جهت ارزیابی علمی ثبت نمایند.

 

بدون برچسب

مطالب مرتبط

شرکت مهر زرین روانسر
صادركنندگان كالاهاي غير نفتي
رشد و توسعه اقتصادی
تجاری سازی شرکت های دانش بنیان
 تولید نیمه صنعتی
 فناوري ­هاي نو 
بالا