فناوری خودروهای خودران هوشمند

مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای خودران هوشمند ایجاد می‌شود

فناوری خودروهای خودران هوشمند

ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای خودران هوشمند را در کشور راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی با مشارکت مرکز توسعه زیر ساخت خودروهای برقی وزارت نیرو و شرکت های دانش بنیان مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای خودران هوشمند را راه اندازی می‌کند.

فناوری خودروهای هوشمند خودران یکی از فناوری های برافکن تا سال ۲۰۲۵ خواهد بود که ابعاد اقتصادی آن تا حدود ۲ میلیارد دلار نیز پیش بینی شده است.

از تاثیرات محیط زیستی مهم این فناوری که بگذریم توسعه آن می تواند حداقل ۳۰ و حداکثر ۱۵۰ هزار مورد از تصادفات کشنده را کاهش دهد که رقمی قابل توجه است. در واقع زیرفناوری های اصلی این فناوری هوش مصنوعی، بینایی رایانه ای، سنسورهای پیشرفته و ارتباط ماشین – ماشین است.

بنابراین با توجه به اهمیت این مسئله ستاد اقدامات برنامه ریزی شده همچون شناسایی و ارزیابی توانمندی بومی و ایجاد مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای هوشمند را در نظر گرفته است و قصد دارد تا پایان سال آینده این مرکز را با همکاری و مشارکت شرکت های فناوری راه اندازی کند.

منبع خبرگزاری مهر

بدون برچسب

مطالب مرتبط

محصول دانش‌بنیان
نبود نگرش دانش‌بنیان
شرکتهای فناوری خارجی به ایران می آیند
تمایل به کارآفرینی درکشور
شرکت د انش گستران خلاق مادستان
شرکت های دانش بنیان فعال

دیدگاهی بنویسید

*

code

بالا