چگونگی ایجاد شرکت های دانش بنیان

چگونگی ایجاد شرکت های دانش بنیان

چگونگی ایجاد شرکت های دانش بنیان

دانشگاه­ها و واحدهای پژوهشی پس از تصویب امکان تاسیس شرکت­های دانش­ بنیان در آیین­ نامه مالی و معاملاتی خود در هیئت امناء می­توانند شروع به تشکیل شرکت­های دانش­ بنیان کنند. هر شرکت دانش­ بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضاء هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضاء هیئت علمی پیشنهاد می­شود. دانشگاه­ها و واحدهای پژوهشی به صورتهای زیر می­توانند در شرکت­های دانش­ بنیان سهامدار باشند:

  1. به جهت اعتبار دانشگاه یا واحد پژوهشی بخشی از سهام شرکت­ دانش­ بنیان به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می­شود. (حداقل %۵)
  2. به دلیل استفاده از مورد یا موارد مشخصی از یافته­ های پژوهشی دانشگاه با واحد پژوهشی در شرکت،‌ بخشی از سهام شرکت با توافق سهامداران (دانشگاه یا واحد پژوهشی و دیگر سهامداران حقیقی یا حقوقی) به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می­شود (در هر مورد استفاده بنا بر ارزش موضوع استفاده شده، سهام مربوطه می­تواند از %۱ تا %۱۰۰ باشد.)
  3. به علت سرمایه ­گذاری مستقیم دانشگاه بخشی از سهام شرکت دانش ­بنیان به نام دانشگاه است. (درصد متناسب با میزان سرمایه­گذاری است.)
  4. به جهت خدمات دیگری که دانشگاه به شرکت دانش­ بنیان ارائه می­دهد بخشی از سهام به نام دانشگاه می­ شود (متناسب با میزان خدمات)
  5. اگر شرکت دانش­ بنیان دولتی باشد بدون نیاز به ارائه هیچ خدماتی حداقل %۵۰ سهام به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی است.
  6. هر دانشگاه در سال نخست می­تواند یک شرکت مادر تخصصی راه­ اندازی کند.
  7. ایجاد این شرکت ها با همکاری شهرداری ها یا مشارکت دانشگاه های منطقه در اولویت است.

تبصره۱:شرکت دانش­بنیان بصورت شرکتی و مستقل از تشکیلات دانشگاه اداره می­شود و دانشگاه به میزان سهامی که در شرکت دانش­بنیان دارد در مدیریت آن تاثیر گذار است و در سود و ضرر آن شریک است.

تبصره۲:سازمان­های حقوقی (خصوصی یا دولتی) خارج از دانشگاه متناسب با میزان سرمایه­ گذاری خود می­توانند سهامدار شرکت دانش­ بنیان باشند. (شکل ­گیری شرکت­های دانش­ بنیان با مشارکت صنایع دولتی یا خصوصی و دستگاه ­ها و سازمان­های اجرائی در موفقیت آنها تاثیر دارد.) در صورتی که بیش از %۵۰ سهام این گونه شرکت­ها دولتی باشد باید به تصویب هیات وزیران برسد.

تبصره ۳:رییس و معاونین دانشگاه و واحد پژوهشی در زمان تصدی مسئولیت می­توانند سهامدار شرکت­های دانش ­بنیان بشوند، و لیکن هیات مدیره و مدیر عاملی اینگونه شرکت­ها را تا زمان تصدی مسئولیت نمی­توانند داشته باشند.

تبصره ۴:در شرکت­های دانش ­بنیان خصوصی اعضاء هیئت علمی دانشگاه­ها و واحدهای پژوهشی متناسب با میزان وقت­گذاری و نوع فعالیت در شرکت (علاوه بر انجام وظایف دانش بنیان) یا متناسب با میزان مشارکت در مالکیت فکری موضوعی که در شرکت استفاده می­شود و یا متناسب با میزان سرمایه­گذاری واقعی(نه اسمی) که در شرکت دارند، سهامدار می­شوند.

تبصره ۵:در شرکت­های دانش­بنیان خصوصی، افراد حقیقی داخل یا خارج از دانشگاه یا واحد پژوهشی (غیر از اعضاء هیئت علمی) می­توانند به دلایل خاص و یا شرایطی که دانشگاه یا واحد پژوهشی تعیین می­کند، صاحب بخشی از سهام بشوند.  

تبصره ۶: برای ایجاد شرکت­های دانش بنیان که اعضای هیات علمی صد در صد مالکیت را دارند، نیازی به تصویب دانشگاه نیست و احراز عضویت علمی  متقاضیان تاسیس شرکت کافی است.

 

 

بدون برچسب

مطالب مرتبط

شرکتهای فناوری خارجی به ایران می آیند
چالش 30 روز برای تغییر
زیست بوم شریف
تحقق اقتصاد دانش بنیان
استارتاپ
ویژگی یک کارآفرین موفق
بالا