دی‌اتیل اتر

0 سفارش
#asan2751
موجود است
تماس بگیرید

توضیحات

دی‌اتیل اتر

خصوصیات

فرمول مولکولی : C4H10O

جرم مولی : ۷۴٫۱۲ g mol−۱

شکل ظاهری : Colorless liquid

چگالی : ۰.۷۱۳۴ g/cm3 liquid

دمای ذوب :  −۱۱۶.۳ °C 156.9 K −۱۷۷.۳ °F

دمای جوش : ‎۳۴.۶ °C 307.8 K 94.3 °F

انحلال‌پذیری در آب: ۶۹ g/L (20 °C)

ضریب شکست : ۱.۳۵۳ (۲۰ °C)

گرانروی:  ۰.۲۲۴ پواز (۲۵ °C)

دی‌اتیل اتر 

ساختار

لحظهٔ دوقطبی:( ۱.۱۵ D gas)

دی‌اتیل اتر  ساختار لحظهٔ دوقطبی:( ۱.۱۵ D gas) خرید آسان را با آسان نما تجربه کنید

 خرید آسان را با آسان نما تجربه کنید

 

برچسب

بالا