ساکارز

0 سفارش
#asan2538
موجود است
تماس بگیرید

توضیحات

ساکارز

خصوصیات

فرمول مولکولی       C12H22O11

جرم مولی                ۳۴۲.۳۰ g/mol

شکل ظاهری           جامد سفید

چگالی      ۱.۵۸۷ g/cm3 solid

دمای ذوب               ۱۸۶ °C decomp.

انحلال‌پذیری در آب               ( ۲۰۰۰ g/L (25 °C

log P      −۳.۷۶

ساختار

ساختار بلوری          مونوکلینیک

گروه فضایی         P21

 (به انگلیسی: Sucrose) ترکیب آلی است که خاصیت شیرین دارد. ساکارز به شکل پودر سفید رنگ شیرین و بدون بو است که نقش بسیار مهمی در تغذیه انسان و تامین انرژی مورد نیاز موجودات زنده دارد. این ترکیب آلی دی‌ساکاریدی است که از گلوکز و فروکتوز تشکیل و با فرمول C۱۲H۲۲O۱۱ شناخته می‌شود.

 یک ترکیب دی‌ساکارید که از دو واحد گلوکز و فروکتوز تشکیل شده است. ساختمان ساکارز از رفتار شیمیایی در هیدرولیز اسیدی و تبدیل آن به گلوکز و فروکتوز مشخص می‌شود.  یک قند غیر کاهنده است، تشکیل اوسازون نمی‌دهد و موتاروتاسیون در آن صورت نمی‌گیرد. این پدیده ها مشخص می‌کند که دو واحد منوساکارید توسط یک پُل استالی از طریق کربن‌های آنومری به هم متصل شده‌اند. لذا دو عامل همی استالی حلقوی یکدیگر را محافظت می‌کنند. پراش اشعه X این فرضیه را تایید می‌کند. 

 ساکارز را با آسان نما به آسانی تهیه کنید. 

برچسب

بالا