پتاسیم کربنات

0 سفارش
#asan2561
موجود است
تماس بگیرید

توضیحات

پتاسیم کربنات

خصوصیات

فرمول مولکولی       K2CO3

جرم مولی                ۱۳۸.۲۰۵۵ g/mol

شکل ظاهری           جامد سفید نم‌گیر

چگالی      ۲.۲۹ g/cm3 solid

دمای ذوب               ۸۹۱ °C

دمای جوش             تجزیه می‌شود.

انحلال‌پذیری در آب           ( ۱۱۲ g/100 mL (20 °C

پتاسیم کربنات

پتاسیم با نماد شیمیایی k یک فلز قلیایی،  با  عدد اتمی آن ۱۹ می باشد. عنصر پتاسیم نرم و به رنگ نقره ای – سفید می باشد که در هوا به آسانی اکسید می شود.با آب به شدت واکنش داده و تولید گرما می کند و در نتیجه باعث شعله ور شدن هیدروژن و واکنش آن می گردد. این عنصر حدود ۲.۴% از وزن پوسته زمین را تشکیل می دهد و از نظر فراوانی هفتمین عنصر در آن می باشد. به دست آوردن پتاسیم از کانی ها به دلیل خاصیت نامحلولی و ماندگاری آن بسیار دشوار است.  مواد معدنی بسیار زیاد ته نشین شده در این برکه ها عمل استخراج پتاسیم و نمک آن را اقتصادی تر می کند.

اقیانوس ها زیر منبع دیگری برای پتاسیم می باشند، اما در مقایسه با سدیم مقدار پتاسیم موجود در یک حجم معین از آب دریا بسیار کم است. پتاسیم در صورت عمل الکترولیز می تواند به اجزای هیدروکسید تجزیه شود. از روش هی حرارتی نیز برای تولید پتاسیم استفاده می شود. پتاسیم هرگز به صورت رها شده در طبیعت یافت نمی شود. با این وجود ، یون های K+ در ارگانیسم های زنده برای فیزیولوژی سلول های تحریکی بسیار مهم هستند.

 

بالا