کلرید آهن ۲

0 سفارش
#asan2728
موجود است
تماس بگیرید

توضیحات

کلرید آهن ۲

خصوصیات

فرمول مولکولی : FeCl2

جرم مولی :(۱۲۶.۷۵۱ g/mol anhydrous)

              (   ۱۹۸.۸۱۰۲ g/mol tetrahydrate)

شکل ظاهری : tan solid (anhydrous)

                     pale green solid (di-tetrahydrate)

چگالی : (۳.۱۶ g/cm3 anhydrous)

            ( ۲.۳۰ g/cm3 dihydrate)

           ( ۱.۳۹ g/cm3 tetrahydrate)

دمای ذوب  : (۶۷۷ °C anhydrous)

                   (۱۲۰ °C dihydrate)

                  [ ۱۰۵ °C (tetrahydrate) ۱]

دمای جوش : (‎۱۰۲۳ °C anhydrous)

انحلال‌پذیری در آب : (۶۴.۴ g/100 mL 10 °C)

                             ( ۶۸.۵ g/100mL 20 °C)

                            ( ۱۰۵.۷ g/100 mL 100 °C)

انحلال‌پذیری در تتراهیدروفوران            soluble1

ساختار

کلرید آهن ۲

ساختار بلوری : دستگاه بلوری مونوکلینیک

موقعیت هندسی : octahedral at Fe

خرید آسان را با آسان نما تجربه کنید

برچسب

بالا