کیت پانسمان عمومی

0 سفارش
#asan3910
موجود است
۱۴,۴۰۰ تومان

توضیحات

کیت پانسمان عمومی

توصیف:

جهت پانسمان انواع زخم، حاوی کلیه پانسمانهای ضروری مورد نیاز و کتابچه راهنما.

بالا