عایق حرارتی مناسب چه ویژگی های دارد  

عایق حرارتی مناسب چه ویژگی های دارد ؟ 

عایق حرارتی مناسب چه ویژگی های دارد  

با ما تماس بگیرید ۰۹۲۱۲۸۵۳۹۳۴

مقدمه :

اهیمت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و هزینه‌های سنگین انرژی بر کسی پوشیده نیست. به طور متوسط بیش از ۵۰% درآمد هر جامعه‌ای صرف تولید و یا خرید انرژی در آن جامعه شده و به طور متوسط ۴۰% کل انرژی مصرفی، صرف سیستم‌های گرمایش و حرارتی می شود. عایق‌کاری و فرهنگ آن در کشورهای توسعه یافته، یک اصل در طراحی و یک الزام در ساخت و ساز محسوب می شود؛ در حالی که اهمیت این اصل در کشور ایران جدی گرفته نشده است. لیکن در سال‌های اخیر، با توجه به هزینه‌های روز افزون انرژی در ایران و جهان به خصوص پس از برداشته شدن یارانه‌های انرژی، این مهم در بخش صنعتی و ساختمانی رشد چشمگیری داشته و فرهنگ عایق‌کاری حرارتی در کنار عایق‌های صوتی و ضد آتش، آینده‌ای امیدوار کننده در این زمینه را نوید می‌دهد.

در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران، بخش صرفه‌جویی در مصرف انرژی صفحه ۱۰ و ۱۱ چنین آمده است:

ضریب هدایت حرارت :

مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری همگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار، عبور می کند و اختلافی برابر یک درجه کلوین بین دمای دو سطح طرفین عنصر ایجاد نماید. ضریب هدایت حرارتی با λ نشان داده می‌شود و واحد آن [W/m.k] است.

 

ضریب انتقال حرارت عایق‌های مختلف، بستگی به اختلاف درجه حرارت بین سطوح عایق، چگالی و عمر عایق دارد. معمولاً هرچه درجه حرارت بالاتر رود، ضریب انتقال حرارت عایق‌ها نیز افزایش یافته و عملکرد عایق افزایش می‌یابد. همچنین، با کاهش چگالی و افزایش عمر، ضریب انتقال حرارت افزایش می‌یابد.

 

ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع Û :

ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع، ضریب انتقال حرارت سطحی انواع مختلف جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی ساختمان (دیوار، سقف، کف، جدار نورگذر، در،…) است که در این مبحث برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع [W/m۲k] است.

تذکر: واحد ضریب هدایت حرارتی انواع عایق‌ها مانند پشم سنگ، پشم شیشه و غیره بر حسب W/m.K بیان می‌شود. (بر طبق پیوست ۷ مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران)

 عایق حرارتی :

مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر بطور مؤثر کاهش دهد. در مواردی عایق حرارت می‌تواند علاوه بر کاهش انتقال حرارت، توانایی‌های دیگری نیز مانند باربری، صدابندی و … داشته باشد.  در این راهنما، بطور اختصار کلمه عایق معادل عایق حرارت استفاده می‌شود. تحت شرایط ویژه‌ای، هوا نیز می‌تواند عایق حرارت محسوب شود.

عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطلاق می شود که دارای ضریب هدایت حرارتی کمتر یا مساوی W/mK 065/0 و مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از m۲k/W 5 باشد. (مقادیر ذکر شده مربوط به اندازه گیری در شرایط حرارتی استاندارد می باشند.)

عایق کاری حرارتی بوسیله یک ماده یا مصالح خاص و یا توسط سیستمی با چندین کارآیی صورت می‌گیرد. برای مثال، یک دیوار باربر می‌تواند در عین حال نقش عایق کاری حرارتی را نیز تأمین کند. ولی در اکثر موارد، لازم است که لایه ای ویژه صرفاً به عنوان عایق حرارت به جدار اضافه شود.

مقاومت حرارتی (Resistance Value) :

مقاومت حرارتی یا R نسبت ضخامت به ضریب هدایت حرارتی میباشد و از فرمول R=L/ λ محاسبه می‌گردد که در این فرمول R مقاومت حرارتی , L ضخامت عایق به متر و λ ضریب هدایت حرارتی بر حسب W/mk می‌باشد. واحد مقاومت حرارتی در سیستم متریک m۲. K/W (متر دو کلوین بر وات) است. میزان بهینه بودن یک عایق را با مقدار R-value آن عایق می سنجند. هرچه ضریب R یک عایق بالاتر باشد، عایق بهتری بوده و گرما را کمتر از خود عبور می‌دهد. مثلا ضریب R برای بتون معمولی تقریباً ۰۸/۰ در هر اینچ ضخامت است ولی پشم شیشه نرمال R-value برابر ۴ در هر اینچ ضخامت دارد.

با توجه به رابطه R با λ، نمی‌توان نتیجه گرفت که مثلاً دو برابر کردن ضخامت، مقدار اتلاف انرژی را نصف می‌کند. بلکه نسبت R با ضخامت، نمایی است و با اضافه کردن مقدار عایق با ضخامت کم، اتلاف انرژی به میزان چشم‌گیری کاهش می‌یابد ولی بعد از آن، اضافه کردن ضخامت عایق تاثیر با شدت اولیه را نخواهد داشت. حتی در عایق‌کاری لوله‌ها، ممکن است با اضافه کردن ضخامت عایق، مقدار اتلاف انرژی بیشتر نیز بشود (به دلیل افزایش سطح و نتیجتاً افزایش شار حرارتی).

بدون برچسب

مطالب مرتبط

آب‌بندی چاله آسانسور
بازار محصولات دانش بنیان
رفع نم و رطوبت بدون تخریب
بام سبز چیست
نانو تکنولوژی

دیدگاهی بنویسید

*

code

بالا