تلفن:۰۲۱۶۶۴۷۰۱۲۷

آدرس پستی: تهران – کارگر جنوبی – پایین تر از میدان حر – پلاک ۹۲۵ – طبقه سوم غربی 

کدپستی :۱۳۱۷۹۴۷۴۶۹

ایمیل: info[at]asannama.com

مدیر سایت: محمد جزایری

 صاحب امتیاز : شرکت مبتکران پاک فن