کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری

0 سفارش
#asan606
موجود است
تماس بگیرید

توضیحات

کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری

کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری برای جداسازی سریع , و کارآمد DNA کل از سلول های باکتریایی طراحی شده است. استفاده از لیزوزیم و پروتئیناز K سبب کاستن آلودگی می گردد. مهمترین حصوصیات کیت استخراج پلاسمید پیشگامان انتقال ژن عبارت است از:

  • استخراج حدود ۲۰ میکروگرم DNA
  •  زمان مورد نیاز برای استخراج پلاسمید حدود ۳۰ دقیقه
  • بی نیاز از فنل و کلروفرم
  • خلوص مناسب DNA استخراج شده

 

توضیحات تکمیلی

واکنشی

25 واکنشی گرم مثبت, 25 واکنشی گرم منفی, 50 واکنشی گرم مثبت, 50 واکنشی گرم منفی

برچسب

بالا